Guvernanta corporativa


Indeplinirea conditiilor legale de functionare

Societatea METAV S.A. este persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40/4031/1991, are cod de identificare fiscala nr. RO1583522. Functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect principal de activitate administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract (cod CAEN 6832).

Actiuni, Actionari, Capital social

Capitalul social al METAV S.A. la data de 21.05.2019 este de 35.400.550 RON.

Structura actionariatului, la data de 21.05.2019, se prezinta astfel:

 

Actionar

Numar actiuni

Procent

Meteor Investitii Mobiliare SA loc. BUCURESTI jud. SECTOR 3 10.646.798 75,1881%
Alverley Investments Limited Nicosia CYP 2.689.059 18,9902%
Persoane Juridice 107.913 0,7621%
Persoane Fizice 716.450 5,0596%
TOTAL 14.160.220 100%

 

Conducerea societatii

Conducerea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie cu urmatoarea componenta:

  • Admingen Invest SRL – Presedinte
  • Trinity Real Estate SRL – Membru
  • Dl. Ovidiu Valentin Pocan – Membru